تامین و نگهداری ماشینهای اداری و رایانه ای

شرکت NST با نیروهای مجرب با سابقه بیش از یک دهه ، جهت سهولت و رفاه شرکت ها و ارگان های دولتی با اعزام نیرو به محل و تعمیر و نگهداری تجهیزات اداری از خروج آنان از محل و احتمال خرابی و شکستگی در اثر جابجایی جلوگیری می نماید. همچنین به جهت دسترسی آسان لوازم جانبی و مواد مصرفی تجهیزات اداری را نیز تامین و در محل تحویل می نماید.

جهت تامین و نگهداری با ما تماس بگیرید